Skip to main content

Podmínky užití on-line plateb na portálu tritius.knihovnatrinec.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Knihovna Třinec, příspěvková organizace (dále jen "knihovna")
IČO 00846678
Lidická 541, 739 61 Třinec

+420 558 999 101
knihovna@knihovnatrinec.cz


Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách v knihovním katalogu tritius.knihovnatrinec.cz prostřednictvím služby ComGate. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku knihovny související s poskytováním knihovních a informačních služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.


Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce https://tritius.knihovnatrinec.cz/page/payment-terms. Knihovna Třinec je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Využitím platební brány uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami ComGate a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.


Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu, jež je nedílnou součástí Knihovního řádu (část č. 10).


Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.


Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny pod odkazem Ochrana osobních údajů. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.