Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 17075 19383
BR Brožúry 1 1 17.01.2006
EE E-knihy 0 0
ZK Zvukové knihy 376 377 11.01.2018
KN Knihy 16637 18978 06.01.2021
SH Stolné hry 25 27 06.12.2017
PE Periodiká 36 0 07.08.2006
AK Príväzky 0 0
AN Články 0 0