Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: French, Nicci

skutočné meno: French, Sean, 1959-
skutočné meno: Gerrard, Nicci, 1958-
Citácia: F. Nicci: Sotto la pelle
Citácia: LC (Names), cit. 6.5.2011
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia, cit. 6.5.2011)