Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hrouda, Lubomír, 1945-


Citation: Karel Kubát: Klíč ke květeně České republiky
Citation: www(PřF UK Praha)
Narozen 8.12.1945 v Písku. Docent botaniky. Práce v oboru taxonomie a chorologie evoluce a diverzity rostlin.