Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hrouda, Lubomír, 1945-


Citace: Karel Kubát: Klíč ke květeně České republiky
Citace: www(PřF UK Praha)
Narozen 8.12.1945 v Písku. Docent botaniky. Práce v oboru taxonomie a chorologie evoluce a diverzity rostlin.