Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marečková, Jana, 1961-


Citace: Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí
Citace: Jana Marečková, Darja Jarošová: NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu
Citace: Who is....? (v České republice)
Citace: www(Fakulta zdravotnických věd Palackého univerzity v Olomouci), cit. 25. 1. 2016
Narozena 28. 4. 1961 ve Zlíně. Doc., PhDr., PhD., dětská sestra. Od r. 1991 působí v Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdraví Fakulty zdravotnických věd LF UP v Olomouci. Editorka sborníku o ošetřovatelství.