Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kunhartová, Monika


Citácia: Kunhartová, M. - Horváthová, I. - Potměšil, M.: Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením
Citácia: www(Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií), cit. 11. 4. 2012
Speciální pedagožka, zaměřuje se na surdopedii, logopedii a děti s kombinovanými vadami.