Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kemmerer, Brigid


Citation: Kemmerer, Brigid: Dopisy ztraceným, 2019
Citation: LC (Names), cit. 27. 3. 2019
Citation: www(osobní stránka), cit. 27. 3. 2019
Americká spisovatelka, autorka publikací pro mládež, scince-fiction, fantasy literatury a romantických příběhů.