Skip to main content

Authority detail

Gaff, Jackie
Citation: Gaff,J.-Oliver,C.: Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art
Citation: LC (OPAC)

Show works by given autority
Show works about given autority