Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Brož, František, 1960-


Citation: Brož,F.: Česká a světová literatura v datech
Citation: osobní sdělení
Narozen 1960. Autor literárního slovníku a literárněvědních publikací.