Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Borák, Mečislav, 1945-2017


Citace: PNP-LA
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Citace: Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století
Citace: www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 29. 3. 2017
Narozen 31. 1. 1945 v Růžďce na Vsetínsku, zemřel 15. 3. 2017. Prof. PhDr., CSc., historik, autor literatury faktu, zabýval se českými dějinami 20. století, zejména 2. světovou válkou, ale také dějinami Slezska a střední Evropy.