Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tomová, Šárka


Citace: Tomová, Š.: Komunikace - dorozumívání, nebo porozumění? Sestra. 2009, roč. 19, č. 9, s. 26.
Citace: www(WHOIS Results for: PhDr. Šárka Tomová), cit. 6. 6. 2011
PhDr., vysokoškolská pedagožka, odbornice na ošetřovatelství (Ústav ošetřovatelství 2. LF UK). Publikace v oboru.