Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Ceresa, Marco, 1959-


Citácia: Ferrera, M.: Lidé
Citácia: LC (Names)
Znalec literatury a kultury Číny a jihovýchodní Asie.