Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Lee, Miranda


Citácia: Miranda Lee: Jen na jednu noc
Citácia: LC (Names)
Americká spisovatelka romantické literatury.