Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Komínková, Alena

Vazby: Staňková, Alena

Citace: Staňková, A.: Odběr krve - žádná věda? Sestra, 2009, roč. 19, č. 4, s. 31-34.
Citace: Pokorná, Andrea, Komínková, Alena: Ošetřovatelské postupy založené na důkazech, Brno, 2013
Citace: www(Informační systém Masarykovy univerzity), cit. 4. 11. 2013
Mgr., odbornice v oboru ošetřovatelství (Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno; Pracoviště nelékařských oborů, Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno).