Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Fořt, Bohumil, 1973-

Väzby: Fořt, Bohumil T., 1973-
Väzby: B. T. F., 1973-

Citácia: Lubomír Doležel: Kapitoly z dějin strukturální poetiky
Citácia: Fořt, Bohumil: Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005
Citácia: B. T. F.: Aurora venit ergo ego abeo, 1995
Citácia: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, Olomouc 1996
Citácia: www (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Citácia: www(Masarykova univerzita), cit. 6. 1. 2016
Narozen 2. 8. 1973 v Ostrově nad Ohří. Doc., PhDr., Ph.D., literární vědec - bohemista, vysokoškolský pedagog, práce z oboru teorie literatury, narativní sémantiky fikčních světů, literárněvědného strukturalismu, české liter