Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fořt, Bohumil, 1973-

Vazby: Fořt, Bohumil T., 1973-
Vazby: B. T. F., 1973-

Citace: Lubomír Doležel: Kapitoly z dějin strukturální poetiky
Citace: Fořt, Bohumil: Úvod do sémantiky fikčních světů, 2005
Citace: B. T. F.: Aurora venit ergo ego abeo, 1995
Citace: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995, Olomouc 1996
Citace: www (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 6. 1. 2016
Narozen 2. 8. 1973 v Ostrově nad Ohří. Doc., PhDr., Ph.D., literární vědec - bohemista, vysokoškolský pedagog, práce z oboru teorie literatury, narativní sémantiky fikčních světů, literárněvědného strukturalismu, české liter