Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Keller, Eve, 1960-


Citace: Werber, M. - Keller, E.: Dva prstýnky
Citace: www(English Faculty - Fordham University), cit. 25. 10. 2013
Citace: LC (Names), cit. 25. 10. 2013
Literární teoretička a vysokoškolská pedagožka zaměřená na oblast literatury, vědy a lékařství raněnovověké Anglie. Autorka prací z oboru. Také spoluautorka autobiografické knihy.