Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Horňáková, Katarína


Citace: SNK
Citace: Horňáková, K. - Kapalková, S. - Mikulajová, M.: Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
Slovenská logopedka, vede kurzy komunikace pro rodiče dětí s poruchami řeči v ranném věku.