Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Novák, Miroslav, 1953-
Birth date: 22.12.1953


Citation: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
Narozen 22.12.1953 v Praze. Doc., Dr., politolog, politologické a sociologické práce, práce o Pražském jaru, publikovány též francouzsky.