Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Fulghum, Robert, 1937-

Väzby: Fulgham, Robert, 1937-

Citácia: NKC
Citácia: Fulghum, Robert: Slova, která jsem si přál napsat sám, 1998
Citácia: LC (Names), cit. 25. 10. 2017
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 25. 10. 2017
Americký spisovatel, unitářský reverend, autor povídek a esejí, vystudoval teologii.