Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Fejfar, Zdeněk, 1916-2003
Birth date: 14.10.1916


Citation: Kölbel, F. Zemřel prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc. *16.10.1916-+2.7.2003. Časopis lékařů českých, 2003, roč. 142, č. 10, s. 638.
Citation: PNP-LA
Narozen 14.10.1916 v Libáni u Jičína, zemřel 20.7.2003. MUDr., DrSc., kardiolog, literatura z oboru.