Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Daneš, Martin, 1962-
Birth date: 1962

pseudonym: McDonuts, Mark, 1962-

Citation: MZK Brno
Citation: NKC
Citation: www(osobní stránka)
Citation: České výpečky (Kronika let 1989-2005 v 17 obrazech)
Narozen 13. 9. 1962 v České Lípě. Publicista, novinář, beletrista a politolog.